Nemoci pohybového ústrojí, revmatické nemoci, bolesti zad, bolesti kloubů

Nemoci pohybového ústrojí

Pohybový aparát bývá nejčastěji postižen traumaticky.

Z onemocnění jsou častá především degenerativní onemocnění (artróza) a poměrně častá jsou též onemocnění autoimunitní. Autoimunitní onemocnění mohou pohybový aparát postihovat izolovaně, ale většinou je jeho postižení součástí onemocnění, které postihuje celý organismus a jedná se tedy pouze o jeden z projevů základní choroby.

K pohybovému aparátu patří kosti, klouby a svaly. Onemocnění často postihují více složek systému najednou, méně často jsou postiženy izolovaně jednotlivé součásti pohybového aparátu.

Většina těchto onemocnění jsou onemocnění chronická.

Artritida

Artróza

Bechtěrova nemoc

Bolesti zad

Dna
Onemocnění kostí

Kosti mohou být postiženy v rámci některých vrozených a dědičných vad (např. achondroplazie), metabolických chorob (osteoporóza, osteomalacie), při zánětech (osteomyelitidami) a degenerativnchi procesech (při postižení kloubů).

Existují také nádorová onemocnění, napadající struktury kosti.

Onemocnění svalů

Svaly mohou být postiženy v rámci neurologických onemocnění (svalové dystrofie, myastenia gravis, traumatická onemocnění periferních nervů), mohou být postiženy infekčními záněty (většinou přestupem zánětu na sval z okolí) a systémovými onemocněními pojiva (polymyozitida a dermatomyozitida).

Onemocnění kloubů

Klouby jsou nejčastěji postiženou částí pohybového systému. Z jejich onemocnění stojí na prvním místě artróza (osteoartroza a v případě postižení páteře spondyloartroza), degenerativní proces, postihující nejčastěji velké klouby (kyčel, koleno, rameno) a páteř a související velmi úzce s dlouhodobým přetěžováním těchto kloubů.

Nejvíce jsou tyto velké klouby zatěžovány obezitou a vadným držením těla.

V dětství je velice častý výskyt vrozené dysplazie kyčelního kloubu, což je onemocnění, při kterém dochází k nepoměru velikosti hlavice stehenní kosti a jamky pro tuto hlavici na kosti kyčelní. Toto onemocnění (vývojovou vadu) je nutno řešit již v nejútlejším věku, aby bylo možno zamezit vzniku pozdních následků (degenerativních změn, které mohou vést až k nutnosti operačního řešení v podobě náhrady kyčelního kloubu).

K dalším onemocněním kloubu patří revmatoidní artritida, což je zánětlivá autoimunitní choroba, postihující velké i malé klouby, které postupně destruuje. Toto onemocnění je nutno léčit trvalým potlačením imunitního systému.

Klouby a svaly často bolí při chřipkovitých onemocněních. Nejedná se o nic závažného, jde stavy způsobené zvýšenou aktivitou imunitního systému v reakci na infekci a jsou přechodné.

Další onemocnění

U dětí jsou poměrně častá onemocnění pohybového systému spojená s vadným držením těla. Jde především o vznik skoliózy (nadměrného zakřivení páteře v levopravé rovině). Tato onemocnění by měla být včas rozpoznána a léčena, neboť sebou nesou riziko vzniku degenerativního postižení páteře již v mladém věku.

Onemocnění pohybového aparátu jsou tedy velmi častá, především ve vyšším věku představují velmi závažný problém, který je často nutno řešit operací. Je proto důležité vychovávat děti a mladé lidi ke správnému držení těla (kterému napomáhá pravidelné cvičení) a také ke správným stravovacím návykům a pohybu, aby nedocházelo ke vzniku obezity.Základní informace

Lázně Bochoř
Náves 11/57
751 08 Bochoř

Banka: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 030031-1882931329/0800

Obec Bochoř
Náves 202/41
751 08 Bochoř

IČ: 00301051
DIČ: CZ00301051

Design a kód © 2018 wedipa.com, všechna práva vyhrazena lazne-bochor.cz