Lázně Bochoř

KDYŽ TVŮJ POHYB VÁZNE, NAVŠTIV NAŠE LÁZNĚ!

Lázně jsou majetkem Obce Bochoř.

Od 01.10.2009 plný provoz včetně ubytování. 

Objednávky procedur na telefonu 581 205 045 nebo 606 375 615.

 

Historie léčebného pramenu v Bochoři sahá až do druhé poloviny čtrnáctého století, přesně první zmínka o léčebném pramenu byla v písemnostech z roku 1580, a tím patří k nejstarším lázeňským místům na Moravě. Již v roce 1627 zakreslil co by lázně s léčivým pramenem J. A. Komenský do své mapy, která byla vydána v Amsterodamu. Po celou dobu provozu lázně vyměnilo několik majitelů, počínaje olomouckým biskupstvím, dále MUDr. Palackých otce a syna, kteří je později prodali p. Zanáškovi a p. Petříkovi. Od roku 1950 převzala lázně národní správa MNV v Bochoři. V roce 1954 přešly lázně pod Komunální služby města Přerova a v roce 1967 se opět vrátily zpět obci, která je využívala až do roku 1991. Od roku 1992 byly lázně provozovány podnikem  Služby města Přerova, kde byl ředitelem p. František Kavka z Bochoře. Zajímavostí je, že ve třicátých letech projevil velký zájem o koupi továrník Tomáš Baťa, který měl v úmyslu lázně rozšířit a využít další možnosti nabízející se v regionu. 

Díky složení sirnato - železitého  léčebného pramene se lázně nazývají Moravské Piešťany.

Aktuální služby: koupele, zábaly, masáže, perličková koupel,  ubytovací služby. 

Rehabilitační služby jsou prováděny pod záštitou MUDr. Ludmily Klöpfer.

Každá Vaše návštěva bude podporou naší snahy o rozvoj a udržení lázní v Bochoři.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.    

Tomáš Volek, starosta

 

Od 01.01.2019 nový ceník.

PROVOZNÍ DOBA LÁZNÍ

Po–Pá 7:30–18:00 hodin
polední přestávka
11:30–12:00 hodin

tel.: 581 205 045,       606 375 615
E-mail:        lazne@lazne-bochor.cz